ನಾರಾಯಣರಾವ್‌ ಬಿ. (Narayanrao B)

Age: 68
Party: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (Indian National Congress)
Qualifications: MA

Phone: 9480558111 | 8892897866 | 080-23333454
Email:

basavakalyan.mla@karnataka.gov.in

Brief candidate profiles

2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2019: ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು *ದಿನಾಂಕ: 24.09.2020ರಂದು ನಿಧನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶರಣು ಸಲಗರ (Sharanu Salagar)

Age: 48
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications: Msc, MD

Phone: 9448902558
Email:

basavakalyan.mla@karnataka.gov.in | sharanusalagar1975@gmail.com

Brief candidate profiles

2021ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. *(ದಿನಾಂಕ-02.05.2021ರಂದು ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ)