ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ (Abhay Patil)

Age: 53
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications:ITI
Phone:831-2466980 | 9448142108 | 9591976011
Email:belgaumsouth.mla@karnataka.gov.in | Abhaypatilmla12@gmail.com

Brief candidate profiles

2004-2007: ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2008-2013. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2018 ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪರಿವರ್ತನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ), ಬೆಳಗಾವಿ.