ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆರ್‌. ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ್‌ (Lakshmi R Hebbalkar)

Age: 53
Party:ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (Indian National Congress)
Qualifications: MA
Phone: 9448456178
Email:belgaumrural.mla@karnataka.gov.in | laxmihebbalkar1@gmail.com

Brief candidate profiles

2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2019: ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖನಿಜ ನಿಗಮ, (ಮೈಸೂರು ಮಿನರಲ್ಸ್‌ ಲಿ.)