ಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿ. (ಗಾಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ) (Somasekhara Reddy G (Gali Somasekhara Reddy )

Age:
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications: Mcom

Phone: 9901825047
Email: bellarycity.mla@karnataka. gov.in | gs_rker@yahoo.co.in

 

Brief candidate profiles

2008-13: ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2018 ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.