ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶೆಂಪೂರ (Bandeppa Khashampur)

Age: 59
Party: ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) (Janata Dal (S)
Qualifications: BVSC

Phone: 9844110008
Email:

bidarsouth.mla@karnataka.gov.in

Brief candidate profiles

2004-2007. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2008-2013. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2006-2007: ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು 2018-2019: ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು

ಶರಣು ಸಲಗರ (Sharanu Salagar)

Age: 48
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications: Msc, MD

Phone: 9448902558
Email:

basavakalyan.mla@karnataka.gov.in | sharanusalagar1975@gmail.com

Brief candidate profiles

2021ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. *(ದಿನಾಂಕ-02.05.2021ರಂದು ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ)