ಮುರುಗೇಶ ರುದ್ರಪ್ಪ ನಿರಾಣಿ (Murgesh Rudrappa Nirani)

Age: 58
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications: MBA
Phone: 9448050000 | 7090550000
Email: bilgi.mla@karnataka.gov.in | murugesh@yahoo.com

Brief candidate profiles

2004-2007. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು. 2008-2013. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2008-2013. ಬೃಹತ್‌ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರು. ದಿ.13.01.2021 ರಿಂದ 26.07.2021ರ ವರೆಗೆ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ದಿ.04.08.2021 ರಿಂದ ಬೃಹತ್‌ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರು.