ಮಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ (Mane Srinivas)

Age: 49
Party: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (Indian National Congress)
Qualifications: Bcom

Phone: 9590033000
Email: hangal.mla@karnataka.gov.in : officesvm@gmail.com

 

Brief candidate profiles

2021ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. *(ದಿ-0211.2021 ರಂದು ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ)

ಉದಾಸಿ ಸಿ.ಎಂ. (Udasi C M)

Age: 86
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications: 8th Std

Phone: 08379-232330 | 9448135978
Email: hangal.mla@karnataka.gov.in | cm_udasi@yahoo.com

 

Brief candidate profiles

1983-1985: ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 1985-1989. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 1994-1999. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2004-2007. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು. 2008-2013. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 1996-1999, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಸಚಿವರು ದಿ.02.03.1999 ರಿಂದ 26.03.1999 ರವರೆಗೆ ಜವಳಿ ಸಚಿವರು ದಿ.27.03.1999 ರಿಂದ 10.10.1999 ರವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 2006-2007: ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು. 2008-2013: ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ