ಅರವಿಂದ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬೆಲ್ಲದ್ (ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್) (Arvind Chandrakant Bellad (Arvind Bellad)

Age: 54 Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party) Qualifications: B.E , PGDBM Phone: 0836-2213861| 9632199999 Email: hubli-west.mla@karnataka.gov.in | ;asbells@yahoo.com

Brief candidate profiles

2013-2018. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ