kannada

ಅನಂದ್ ಸಿದ್ದುನ್ಯಾಮಗೌಡ (Anand Sidu Nyamagouda )

Age: 41
Party: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (Indian National Congress)
Qualifications: MBA
Phone: 08353-221202 | 9008570000
Email: jamkhandi.mla@karnataka.gov.in

Brief candidate profiles

2008-2013. ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು 2013-2018. ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು. * 2018 ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಇವರನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 10ನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ (ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ) ದಿನಾಂಕ 28.07.2019 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ತದನಂತರ ದಿನಾಂಕ:05.12.2019 ರಂದು ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪುನರಾಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 2012-2013. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರು ದಿ.11.02.2020 ರಿಂದ ಅರಣ್ಯ,ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವರು. ದಿ.25.01,2021 ರಿಂದ 26.07.2021ರ ವರೆಗೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಹಜ್‌ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್‌ ಸಚಿವರು ದಿ.04.08.2021 ರಿಂದ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರು.

ಸಿದ್ದು ಭೀ. ನ್ಯಾಮಗೌಡ (Siddu B Nyamagouda)

Age: 41
Party: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (Indian National Congress
Qualifications: MBA
Phone: 08353221202 | 9008570000
Email: jamkhandi.mla@karnataka.gov.in

Brief candidate profiles

ಇವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಅವರ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ನಡೆದ 2018ರಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ.