ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಸವರಾಜ ಹಿಟ್ನಾಳ್‌ ಕೆ. (Raghavedra Basavaraj Hitnal K)

Age: 44
Party: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (Indian National Congress)
Qualifications: PUC

Phone: 9448366711 | 9620425101
Email: koppal.mla@karnataka.gov.in

 

Brief candidate profiles

2013-2018. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು. 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2019: ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.