ರಾಜೀವ್‌ ಪಿ. (Rajeev P)

Age: 46
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications: BCA
Phone: 9449018633 | 8197277909 Email: kudachi.mla@karnataka.gov.in ;rajeevpolitics@gmail.com

Brief candidate profiles

2013-2018. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು. 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.