ದಿನಕರ್ ಕೇಶವ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Dinakar Keshav Shetty)

Age: 66
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications: PUC

Phone: 9535136245
Email: kumta.mla@karnataka.gov.in

 

Brief candidate profiles

2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2019: ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ) ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ