ಬಸನಗೌಡ ತುರುವಿಹಳ್ (Basanagouda Turuvihal)

Age: 55
Party: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (Indian National Congress)
Qualifications: SSLC

Phone: 99900473999
Email: maski.mla@karnataka.gov.in | basanagoudaturuvihal@gmail.com

 

Brief candidate profiles

2021ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. *(ದಿ.02.05.2021 ರಂದು ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ)

ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ (Pratapgouda Patil)

Age: 63
Party: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (Indian National Congress)
Qualifications: BA

Phone: 08537-270342 | 9448279342 |  9449522999
Email: maski.mla@karnataka.gov.in

 

Brief candidate profiles

2008-2013. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2013-2018. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು. 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2019.ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮ. ಲಯನ್ಸ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ ಸದಸ್ಯರು.