ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಯಾದವಾಡ (Mahadevappa Shivalingappa Yadavad)

Age: 70
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications: 7th Std
Phone:08335-242427 | 9448692877
Email:

ramdurg.mla@karnataka.gov.in

Brief candidate profiles

2008-2013: ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2013-2018. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 1998-2004. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು 2004-2008: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು 2004-2005. ಜವಳಿ ಸಚಿವರು. 2013-2016: ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರು. ದಿ.28.12.2018 ರಿಂದ 23.07.2019 ರವರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವರು.