ಐಹೊಳೆ ದುರ್ಯೊಧನ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ (Aihole Duryodhan Mahalingappa)

Age: 66
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications: SSLC
Phone: 08331-224006 | 9449108286 Email: raybag.mla@karnataka.gov.in

Brief candidate profiles

2008-2013: ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2013-2018. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.