ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ, ಕಾಗೇರಿ (Vishweshwara Hegde, Kageri)

Age: 62
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications: B.Com

Phone: 08384-225736 | 9448105425
Email: sirsi.mla@karnataka.gov.in | kageri250@gmail.com

 

Brief candidate profiles

1994-1999. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು.1999-2004: ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು2004-2007. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು.2008-2013. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು2013-2018. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.2007-ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ2008-2013: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು.ದಿನಾಂಕ. 31.07.2019 ರಿಂದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು