ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂ.ಎಸ್‌. (Somalingappa M S)

Age: 63
Party: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (Bharatiya Janata Party)
Qualifications: PUC

Phone: 9448260051 | 9741000129
Email: siruguppa.mla@karnataka.gov.in

 

Brief candidate profiles

2004-2007: ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2008-2013. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2018ರಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.